Albany, New York

Albany国际机场

巴士站位于航站楼南端
737 Albany Shaker Road
Albany, NY 12211
巴士站 - 仅为路边公共汽车站(无遮阳棚)

车站详情