Oneonta, New York

Trailways巴士总站
47 Market Street
Oneonta, NY 13820
巴士站 - 仅为路边巴士站(无遮雨棚)

车站详情